Pheasant Run June 15, 2021
Flight 1
Pos. Player Playing Total To Par Total Purse
Handicap Gross Net Net
1 6 73 -5 67 $100.00
2 3 71 -4 68 $80.00
T3 6 76 -2 70 $50.00
T3 5 75 -2 70 $50.00
5 2 73 -1 71 $20.00
T6 4 76 E 72 $0.00
T6 6 78 E 72 $0.00
T8 6 79 1 73 $0.00
T8 3 76 1 73 $0.00
10 4 78 2 74 $0.00
T11 3 78 3 75 $0.00
T11 3 78 3 75 $0.00
T13 1 77 4 76 $0.00
T13 3 79 4 76 $0.00
T13 6 82 4 76 $0.00
T13 5 81 4 76 $0.00
T17 7 84 5 77 $0.00
T17 2 79 5 77 $0.00
T17 3 80 5 77 $0.00
T17 1 78 5 77 $0.00
T21 3 81 6 78 $0.00
T21 5 83 6 78 $0.00
23 2 81 7 79 $0.00
24 2 82 8 80 $0.00
NS 7 NS - NS $0.00
Flight 2
Pos. Player Playing Total To Par Total Purse
Handicap Gross Net Net
1 10 77 -5 67 $100.00
2 4 73 -3 69 $80.00
T3
Allen, Thom 
10 80 -2 70 $50.00
T3
Moro, Perry 
7 77 -2 70 $50.00
T5
Iovan, Mark 
10 82 E 72 $7.00
T5
Ruelle, David 
8 80 E 72 $7.00
T5
Makki, Mo 
8 80 E 72 $7.00
T8
Sterniak, Ron 
10 83 1 73 $0.00
T8
Sweet, Michael 
6 79 1 73 $0.00
T10 8 82 2 74 $0.00
T10 7 81 2 74 $0.00
T12 7 82 3 75 $0.00
T12
Kuehn, Brian 
7 82 3 75 $0.00
14
Bennett, Wayne 
10 86 4 76 $0.00
T15
Reeves, Ron 
11 88 5 77 $0.00
T15
Tilden, Kyle 
11 88 5 77 $0.00
T15
Iovan, Tim 
10 87 5 77 $0.00
T18 8 86 6 78 $0.00
T18 10 88 6 78 $0.00
20 4 84 8 80 $0.00
21
Mann, Mark 
10 92 10 82 $0.00
22
Aubry, Jim 
8 96 16 88 $0.00
NS
Berezak, Mike 
7 NS - NS $0.00
NS
Denton, Pat 
8 NS - NS $0.00
NS
Pilon, Tom 
7 NS - NS $0.00
Flight 3
Pos. Player Playing Total To Par Total Purse
Handicap Gross Net Net
1 14 78 -8 64 $100.00
2 15 86 -1 71 $80.00
3 11 83 E 72 $60.00
T4 13 86 1 73 $12.00
T4 11 84 1 73 $12.00
T4 11 84 1 73 $12.00
T4 14 87 1 73 $12.00
T4 11 84 1 73 $12.00
9 11 85 2 74 $0.00
T10 13 88 3 75 $0.00
T10 11 86 3 75 $0.00
12 14 90 4 76 $0.00
T13 8 85 5 77 $0.00
T13 11 88 5 77 $0.00
T13 8 85 5 77 $0.00
T13 16 93 5 77 $0.00
17 8 86 6 78 $0.00
T18 14 93 7 79 $0.00
T18 10 89 7 79 $0.00
T18 11 90 7 79 $0.00
21 8 88 8 80 $0.00
22 12 93 9 81 $0.00
23 18 100 10 82 $0.00
24 14 97 11 83 $0.00
NS 12 NS - NS $0.00
Flight 4
Pos. Player Playing Total To Par Total Purse
Handicap Gross Net Net
1 20 87 -5 67 $100.00
2 18 90 E 72 $80.00
T3 12 85 1 73 $50.00
T3 23 96 1 73 $50.00
T5 15 89 2 74 $5.00
T5 12 86 2 74 $5.00
T5 23 97 2 74 $5.00
T5 17 91 2 74 $5.00
9 16 91 3 75 $0.00
T10 19 96 5 77 $0.00
T10 13 90 5 77 $0.00
12 27 105 6 78 $0.00
T13 16 95 7 79 $0.00
T13 13 92 7 79 $0.00
T13 17 96 7 79 $0.00
16 17 97 8 80 $0.00
T17 20 102 10 82 $0.00
T17 32 114 10 82 $0.00
T17 16 98 10 82 $0.00
20 16 99 11 83 $0.00
T21 20 104 12 84 $0.00
T21 23 107 12 84 $0.00
T21 12 96 12 84 $0.00
24 16 104 16 88 $0.00
25 22 113 19 91 $0.00
Total Purse Allocated: $1,201.00
Flight 1 - 2021-06 Pheasant Run N&S (AT)
Player Skins Purse Details
2 $26.00 Birdie on 3, Birdie on 7
2 $26.00 Birdie on 8, Birdie on 16
1 $13.00 Birdie on 18
1 $13.00 Birdie on 15
1 $13.00 Birdie on 1
1 $13.00 Birdie on 13
1 $13.00 Birdie on 5
Flight 2 - 2021-06 Pheasant Run N&S (AT)
Player Skins Purse Details
1 $25.00 Birdie on 15
1 $25.00 Birdie on 16
1 $25.00 Birdie on 13
1 $25.00 Birdie on 1
1 $25.00 Birdie on 7
Flight 3 - 2021-06 Pheasant Run N&S (AT)
Player Skins Purse Details
3 $39.00 Birdie on 9, Birdie on 11, Birdie on 16
2 $26.00 Birdie on 6, Birdie on 8
1 $13.00 Birdie on 12
1 $13.00 Birdie on 18
1 $13.00 Birdie on 2
1 $13.00 Birdie on 4
Flight 4 - 2021-06 Pheasant Run N&S (AT)
Player Skins Purse Details
2 $62.00 Birdie on 14, Birdie on 15
1 $31.00 Birdie on 1
1 $31.00 Birdie on 6
Total Purse Allocated: $483.00